Liberti Safety System

Nasz flagowy system szkolenia kierowców, oparty na wiedzy oraz wieloletnich doświadczeniach instruktorów doskonalenia techniki jazdy i kierowców rajdowych. Ideą systemu jest wzrost świadomości kierowców z zakresu bezpiecznego prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń LSS.

Cele systemu :

uzmysłowienie jak bardzo przeceniamy możliwości swoje i samochodu

obalanie błędnych przekonań (mitów motoryzacyjnych)

znajdowanie genezy trudnych sytuacji drogowych

logo

podnoszenie świadomości

podniesienie umiejętności kierowania samochodem

otwarcie umysłu kierowcy na chęć korekcji popełnianych błędów

uświadomienie o ograniczeniach – zmniejszenie chęci podejmowania ryzyka

Stosowanie porad programu LSS:

50%
szans więcej na przeżycie
>50%
zmniejszenie ryzyka obrażeń

WYKSZTAŁCANIE WŁAŚCIWYCH ODRUCHÓW

W sytuacjach krytycznych posługujemy się głównie odruchem, dlatego tak ważne jest wykształcenie odpowiednich nawyków, które zwiększają
nasze szanse. Odpowiedni program szkoleniowy połączony z urządzeniami LSS pomaga w wyrobieniu odpowiednich nawyków.

study

WYNIKI BADAŃ

Szwecja jako lider w dziedzinie bezpieczeństwa, przeprowadziła wieloletnie badania, z których wynika jasno, że zwiększenie świadomości
kierowców związanych z ryzykiem drogowym drastycznie zmniejszyło liczbę tragicznych wypadków w ciągu ostatnich 28 lat w porównaniu do szkoleń podnoszących, jedynie umiejętności kierowcy.

DOSTARCZAMY:

specjalistyczne urządzenia szkoleniowe

program szkoleniowy opracowany przez specjalistów

kompetentnych trenerów

Urządzenia treningowe